28.02. Jak k DPFO vložit e-přílohu?

Na daňovém portálu máte načteno přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 (z Účta jako DPFDP5.XML). Potřebujete do něj vložit přílohu o zaplacených částkách na životní pojištění, která je pod názvem ZIVPOJ.PDF uložena v C:\USERS\DOKUMENTY. Na daňovém portále klikněte na /Úprava ve formuláři /Přílohy DAP a v řádku „Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění“ zvolte E-příloha, Procházet (Vybrat soubor), nalistujte soubor ZIVPOJ.PDF, Otevřít, Uložit změny. Přípustné formáty příloh jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, TXT/CSV, RTF, ZIP, P7S. Součet velikostí e-příloh může být maximálně 4 MB.

27.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, epodání.

26.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2019

Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

25.02. Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze číslo 1 nařízení vlády číslo 278/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů.

24.02. EET – povinnosti poplatníka

Žádost o autentizační údaje, první přihlášení na daňový portál, žádost o certifikát. Způsoby evidence tržeb, údaje na účtence, informační povinnost.

21.02. EET – průvodce pro podnikatele

Ministerstvo financí vydalo obrázkovou brožuru Elektronická evidence tržeb – průvodce pro podnikatele s kapitolami Proč evidence tržeb?, Časté mýty o EET, Kdo eviduje?, Jaké platby je třeba evidovat?, Jak se na EET připravit?, Režimy evidence tržeb, Údaje na účtence, Tržby nepodléhající evidenci, Co když něco selže?, Kdo mi poradí.

20.02. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

19.02. Životní a existenční minimum

Vláda schválila s účinností od 1. 4. 2020 zvýšení:
- životního minima jednotlivce z 3.410 Kč na 3.860 Kč
- existenčního minima z 2.200 Kč na 2.490 Kč
Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.

18.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

17.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

14.02. Rozhodné částky 2018 až 2020

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok:
- 2018 71.950 Kč,
- 2019 78.476 Kč,
- 2020 83.603 Kč.
Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

13.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

12.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019. Aktualizace je ke dni 7. 1. 2020.

Zkrácená ukázka ze sekce Daňová evidence: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

11.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

 
Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn   Uplat Od-Do ZTP
-------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 TU Liberec  N     N
    

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP.

10.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

07.02. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 2.00 % na 2.25 %. Změna je účinná od 7. února 2020. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 1. jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 2. který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 3. který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.

05.02. Daňové dopady vystoupení Velké Británie z EU

Finanční správa informuje, že i po vystoupení Velké Británie z EU budou obchodní i další vztahy fungovat po přechodné období (do 31. 12. 2020) podle stávajících předpisů. Z pohledu DPH nedochází k žádným změnám. Např. pro případy vrácení daně podle § 82 ZDPH, intrakomunitárního dodání/pořízení zboží, režimu jednotného správního místa (MOSS), ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (§ 8 zasílání zboží, § 90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím atd.) platí pro Velkou Británii i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy EU.

04.02. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.