30.08. Elektronická knihovna připravované legislativy

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí. Příklad: Zvolte /Vyhledávání ve Veklep, zadejte Název materiálu „digitální“ a podívejte se na návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb.

28.08. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2018

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2018. Porovnání s předchozími roky.

26.08. Nájem nemovité věci

Příjmy z nájmu nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

23.08. Analýzy a statistiky

Finanční správa na svých stránkách zveřejňuje Analýzy a statistiky z daňové oblasti. Například Údaje z daňových přiznání, Údaje z registru daňových subjektů, Údaje z výběru daní, Daňová statistika a jiné.

21.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2019, je 2.Q.2019, pro nárok na dávky ve 4.Q.2019, je 3.Q.2019 atd.

19.08. Nápověda k Účtu

K programu Účto existuje rozsáhlá nápověda. Jak s ní pracovat? Nápověda na internetových stránkách, nápověda v programu, příručka.

16.08. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Pokud student neuspěje u maturity, je považován za nezaopatřené dítě (plátcem pojistného je stát) do konce školního roku, případně až do 31.8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Podmínka neplatí, pokud po opravné zkoušce bude bezprostředně pokračovat ve studiu na VŠ. Zdroj: VZP

15.08. Peníze místo stravenek

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, do které navrhuje tzv. „stravenkový paušál“. Zaměstnanec by namísto stravenek dostával peníze přímo. Možnost používat stravenky bude zachována. Zdroj: Tisková zpráva MF

12.08. Účto a Fio banka

Export příkazu k úhradě z Účta a jeho import do Fio banky.

09.08. Jak to mají studenti a absolventi s placením pojistného?

ČSSZ vysvětluje situace studentů a absolventů v návaznosti na sociální pojištění: když studium končí, když absolvent nastoupí do zaměstnání, když student/absolvent začne podnikat, když student/absolvent nastoupí na prázdninovou brigádu, když student /absolvent vycestuje do zahraničí. Zdroj: ČSSZ

07.08. Osobní překážky v práci bez náhrady mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

05.08. Osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

02.08. Kontrolní hlášení – rychlá odpověď na výzvu

  1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999. Opravte Datum vyhotovení. Typ a důvody pro podání následného kontrolního hlášení ponechejte nevyplněné.
  2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ.
  3. Obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

01.08. Optimalizace finančních úřadů

Finanční správa plánuje od roku 2020 snižování počtu pracovníků a provozních nákladů. V souvislosti s tímto úkolem musí hledat úspory jak v personální, tak v provozní oblasti. Na základě analýzy byla navržena transformace 34 územních pracovišť na optimalizovaný režim 2+2. Tzv. režim 2+2 znamená zajištění činnosti územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky, a to vše při plnohodnotném připojení do informační sítě Finanční správy. Zdroj: Tisková zpráva GFŘ