seznam

Tipy a triky pro daňové přiznání

Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2017

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017

Vyúčtování zálohové daně za rok 2017

Vyúčtování srážkové daně za rok 2017

Roční zúčtování záloh

Paušální výdaje pro roky 2017 a 2018

Uzávěrkové operace v Účtu

Sleva na manželku/manžela

Odvody a zálohy

Dodatečné přiznání k DPFO

seznam s anotací

Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2017

Termín odevzdání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017

Termín odevzdání, vyměřovací základ, osvobození od záloh, stanovení minimálního základu. Tisk z Účta, pokyny, ePodání. Doplatek pojistného, nové zálohy. Seznam zdravotních pojišťoven.

Vyúčtování zálohové daně za rok 2017

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

Vyúčtování srážkové daně za rok 2017

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

Paušální výdaje pro roky 2017 a 2018

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2017 a 2018. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy 2018-2019.

Dodatečné přiznání k DPFO

Typy dodatečných přiznání. Termín a obsah podání. Příklad zpracování dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v programu Účto. Sankce.