seznam

Daně

ePodání pro Finanční správu

Souhrnné hlášení – ePodání

Přiznání k DPH – ePodání

Kontrolní hlášení – ePodání

Obecná písemnost – ePodání

Sociální pojištění

ePodání pro ČSSZ

Přehled o výši pojistného – ePodání

ELDP – ePodání

Oznámení o nástupu – ePodání

Zdravotní pojištění

Přehled o platbě pojistného – ePodání

Nejčastější chybová hlášení

„HTTP 400: Bad request“

„HTTP 401: Authorization Required“

„Program nelze spustit, v systému není komponenta CAPICOM.DLL.“

E-podání VREP – chyba 12157

seznam s anotací

ePodání pro Finanční správu

Druhy daňových ePodání. Povinná elektronická forma. Postup v Účtu i na daňovém portálu. Datová schránka. Chyby a podpora.

Souhrnné hlášení – ePodání

Souhrnné hlášení k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

Kontrolní hlášení – ePodání

Kontrolní hlášení lze z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup na daňovém portálu. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

Obecná písemnost – ePodání

Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na daňovém portálu. Datová schránka.

Přiznání k DPH – ePodání

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

Přehled o platbě pojistného – ePodání

Měsíční Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele lze z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

„HTTP 400: Bad request“

Objevuje se při odesílání přes datovou schránku hlášení „HTTP 400: Bad request“? Pak se pravděpodobně připojujete na internet přes služby O2 a pro správnou funkci odesílání z účta je nutné nastavit přenosový protokol IP verze 4.

Postup: v Ovládacích panelech Windows vyberte /Síť a internet /Centrum síťových připojení /Zobrazit úlohy a stav sítě /Změnit nastavení adaptéru /Upravit nastavení tohoto připojení a zde zrušte zatržítko u parametru „Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6)“.

Rychlejší postup (vše levým tlačítkem myši): indikátor připojení (vpravo na spodní liště) /Otevřít centrum síťových připojení /Připojení k místní síti /Vlastnosti /zrušit zatržítko u IP6 /OK.

„HTTP 401: Authorization Required“

Objevuje se při odesílání přes datovou schránku hlášení „HTTP 401: Authorization Required“? Pak pravděpodobně došlo k zneplatnění vašich přístupových údajů do datové schránky, které se děje automaticky každý čtvrtrok. Vstupte do datové schránky přes www.mojedatovaschranka.cz, nastavte nové heslo a poté jej zadejte i v účtu: Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Datová schránka.

„Program nelze spustit, v systému není komponenta CAPICOM.DLL.“

Hlášení se objeví při prvním pokusu o odeslání hlášení na ČSSZ přes VREP (Veřejné rozhraní pro e-Podání) a je způsobeno nefunkčností uvedené systémové knihovny. Pro nápravu spusťte tento program.

E-podání VREP – chyba 12157

Při odesílání datových zpráv na ČSSZ přes službu VREP se může zobrazit chybové hlášení Chyba (SendVREP): 12157. Postup opravy.

Užitečné odkazy

Daňový portál – ePodání

Daňový portál – kontrola nastavení PC

ePodpora daňového portálu

ePodání ČSSZ – VREP