seznam

Sazby DPH: záloha 2023, vyúčtování 2024

Zaokrouhlení u faktur

Faktura v režimu přenesení daně

Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Opravný daňový doklad

Faktura v cizí měně

IBAN A BIC (SWIFT)

Náležitosti obchodních listin

seznam s anotací

Sazby DPH: záloha 2023, vyúčtování 2024

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.

Zaokrouhlení u faktur

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.

Faktura v režimu přenesení daně

Jak vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, aby splňovala všechny náležitosti dané zákonem. Postup v Účtu.

Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů byly na základě novelizace § 37 ZDPH od 1. 4. 2019 sjednoceny. Rozdíly oproti stavu do 31. 3. 2019. Postup v Účtu.

Opravný daňový doklad

Jak vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Jak zapsat do financí přijatý dobropis.

Faktura v cizí měně

Tři způsoby vyčíslení cizí měny ve vystavené faktuře. Cizojazyčná faktura.

IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.