27.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu. Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

26.09. Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

24.09. Přiznání k DPH – ePodání

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

21.09. Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí. Příklad: Zvolte /Vyhledávání ve Veklep, zadejte Název materiálu „minimální mzdě“ a podívejte se na současný stav výše minimální mzdy pro rok 2019.

19.09. Plnění osvobozená od daně

Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet patří do řádku 50 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

17.09. Stav banky nesouhlasí se skutečností

Jak řešit situace, kdy skutečný stav banky nesouhlasí se stavem v programu Účto. Ideální stav. Příklady, chyby, řešení.

14.09. Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Penzijní připojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

13.09. Výdajové paušály „postaru“ neschváleny

Skupina poslanců ODS navrhla zvýšení limitů výdajových paušálů na dvojnásobek oproti současnému stavu (navrácení limitů do výše roku 2016). Návrh z února 2018, jako sněmovní tisk 77, byl ve 3. čtením dne 12. září zamítnut.

12.09. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

10.09. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

06.09. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující 7.177 Kč. Postup v Účtu.

04.09. Nový SSL certifikát EET

Finanční správa rozesílá informaci o výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení se systémem EET. K této změně dojde 10. 9. 2018. Podle našich testů je Účto 2018 (verze 6) na změnu certifikátu připraveno. Aktuální verzi účta 2018 lze stáhnout a nainstalovat z nabídky Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2018 nebo zde.

03.09. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.