seznam

Antivirus C

Antivirus MPSV

Prostoj v měsíční mzdě

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tiskopisy k ošetřovnému z důvodu uzavření školy

Koronavirus a pracovně právní souvislosti

Antivirus – podpora zaměstnanosti

seznam s anotací

Antivirus C

Zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců se promíjí sociální pojištění z mezd za červen až srpen 2020.

Antivirus MPSV

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus najdete v Účtu 2020 od verze 4.

Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, 80 % či 100 % průměrného výdělku.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu.

Tiskopisy k ošetřovnému z důvodu uzavření školy

Jaké formuláře je třeba předložit ČSSZ, aby vyplatila ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení?

Koronavirus a pracovně právní souvislosti

Druhy absencí u zaměstnance, který se vrátil z oblasti zasažené koronavirem.