Stav banky nesouhlasí se skutečností

Nákup majetku na úvěr

Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Vzájemný zápočet

Pojistné plnění

Druhý účet

Práce s cizí měnou

Krácení odpočtu DPH podle § 76

Poměrný odpočet DPH

Zaokrouhlení ve financích

Nájem nemovité věci

Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Úrok z prodlení

Oprava výše pohledávky v insolvenci