seznam

Stav banky nesouhlasí se skutečností

Vzájemný zápočet

Druhý účet

Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

seznam s anotací

Stav banky nesouhlasí se skutečností

Jak řešit situace, kdy skutečný stav banky nesouhlasí se stavem v programu Účto. Ideální stav. Příklady, chyby, řešení.

Vzájemný zápočet

Podrobný postup při vzájemném zápočtu závazků a pohledávek v programu Účto.

Druhý účet

Založili jste druhý bankovní účet a chcete jej používat v Účtu? Pak si přečtěte tento návod.

Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.