seznam

Nejčastější dotazy k daním, přehledům a vyúčtováním

Nejčastější dotazy k EET

Nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení

Nejčastější dotazy k DPH

Nejčastější dotazy ke mzdám

Nejčastější dotazy k provozu účta ve Windows

Nejčastější dotazy k účtu v 64bit Windows – DOSBox

Nejčastější dotazy k elektronickému podání

Nejčastější dotazy k financím

Nejčastější dotazy k tiskopisům

Nejčastější dotazy k GDPR


Hlášení "Zvětšit FILES v CONFIG.SYS"

Přenesení programu účto na jiný počítač

Jak zaslat sestavu z účta e-mailem?

Zálohování dat

Banka a/nebo hotovost nesouhlasí se skutečností

Desetinná čárka místo tečky, ť místo č

Jak zrušit (smazat) větu?

Nebraňte Účtu ve spolupráci s Windows!

Síťová verze programu ÚČTO

seznam s anotací

Hlášení „Zvětšit FILES v CONFIG.SYS“

„Zvětšit FILES v CONFIG.SYS“ je hlášení při nedostatečném nastavení systémového parametru. Jeho nastavení ošetřujeme při instalaci programu. Pokud však účto neinstalujete, ale pouze přenášíte, musíte změnu provést sami.

Přenesení programu účto na jiný počítač

Dva postupy při přenesení programu Účto včetně účetních dat na nový nebo náhradní počítač.

Jak zaslat sestavu z účta e-mailem?

Pro přenos sestavy na jiný počítač můžete použít elektronickou poštu. Usnadněním přenosu sestavy do e-mailu je volba F10 /Převody /Poslat e-mailem. Zde účto vytvoří e-mailovou zprávu pro výchozího poštovního klienta. Doporučujeme nastavit umístění sestavy do přílohy ve formátu HTM (Text do zprávy=Ne, Příloha HTM=Ano).

Tip: Rychlejší variantou je na sestavě stisknout "ShiftF9 – převod do formátu PDF“ a po spuštění Adobe Readeru volit „Soubor /Poslat e-mailem“.

Zálohování dat

Nejasnosti, se kterými se na hot-line nejčastěji setkáváme.

Banka a/nebo hotovost nesouhlasí se skutečností

Příčiny nesouhlasu stavu bankovního účtu nebo pokladny se skutečným zůstatkem a postup opravy.

Desetinná čárka místo tečky, ť místo č

Objevuje se v účtu místo desetinné tečky čárka nebo místo č písmeno Gť? Pak dochází ke konfliktu ovladačů klávesnic ve Windows a v účtu. Desetinnou tečku získáte úpravou dávkového souboru, kterým účto spouštíte a předvolením klávesnice Původní. (Řešení pro Windows 2000 a Windows Me.)

Jak zrušit (smazat) větu?

Větu, v níž je právě datový kurzor, zrušíte kombinací CtrlY (nefunguje-li, zkuste CtrlZ). Na otázku „zrušit větu A/N?“ odpovězte „A“.

Pozor: Máte-li vybránu (pomocí ShiftF3 apod.) podmnožinu vět, dostanete otázku „(ESC) vymazat celou podmnožinu vět A/N?“; odpovíte-li „A“, vymažete všechny vybrané věty! Výmaz podmnožiny může být zakázán: Ostatní /Parametry /Obsluha, „povolit mazání vět CtrlY při zapnuté podmnožině?“: N.

V některých souborech, např. v Peněžním deníku, je rušení vět zakázáno: na CtrlY program nereaguje.

Nebraňte Účtu ve spolupráci s Windows!

Program Účto 2002 je sice DOSovskou aplikací, ale v řadě případů využívá prostředí Windows. Budete-li mu ve styku s Windows bránit, nejen že tím znemožníte využití HTML sestav, Windowsovského tisku, odesílání e-mailů atd., ale v některých případech způsobíte „zatuhnutí“ systému. To se týká zejména Windows 95, 98 a Me.

Síťová verze programu ÚČTO

Program ÚČTO jsme od začátku vyvíjeli jako jednouživatelský. Případné změny ve struktuře programu by se negativně projevily mj. podstatným snížením rychlosti práce s daty. Síťovou verzi programu proto zatím nepřipravujeme.