Finance

DPH

Kontrolní hlášení

Elektronické podání

Majetek

Tiskopisy

Daně, přehledy, vyúčtování

Mzdy

Tisk, tiskárna

Provoz účta ve Windows

GDPR

Různé


Zálohování na USB flash disk

Postup zálohování dat z Účta na flash disk a postup obnovy dat z flash disku do Účta.

Nápověda k Účtu

K programu Účto existuje rozsáhlá nápověda. Jak s ní pracovat? Nápověda na internetových stránkách, nápověda v programu, příručka.