seznam

Časté dotazy ke mzdám

Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Ošetřovné

Prostoj v měsíční mzdě

Zákonné pojištění zaměstnavatele

Příloha k žádosti o dávku

ELDP za rok 2018

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Životní pojištění placené zaměstnavatelem

Pracovník s více příjmy

Odměny členů orgánů právnických osob

Příplatky podle zákoníku práce

Prodej stravenek zaměstnancům

Prohlášení k dani

Odstupné

Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Solidární zvýšení daně ve mzdě

seznam s anotací

Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

Prostoj v měsíční mzdě

Anotace: Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60, 80 či 100 % průměrného výdělku.

Zákonné pojištění zaměstnavatele

Jak vzniká a k čemu slouží zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výpočet pojistného, splatnost, sankce. Postup v Účtu.

Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

ELDP za rok 2018

Do 30. května 2019 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2018. Postup v Účtu.

Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 3.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Kdy se jedná o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby? Jak správně vyplnit formulář mzdy v Účtu? Jaký nárok na dovolenou vzniká?

Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Penzijní připojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

Životní pojištění placené zaměstnavatelem

Životní pojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

Pracovník s více příjmy

Zpracování mezd pracovníka při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele. Příklady na souběh HPP a DPP.

Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Prodej stravenek zaměstnancům

Prodej stravenek zaměstnancům lze účtovat jako srážku z mezd nebo jako příjem ve financích mimo agendu mezd.

Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující 7.540 Kč. Postup v Účtu.

Solidární zvýšení daně ve mzdě

Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.