Obecně

Sleva na pojistném

Mzdy v roce 2024

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Oznámení o skončení zaměstnání

Časté dotazy ke mzdám

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Prohlášení k dani

Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Vyloučené doby a vyloučené dny

Prokazování slev, zvýhodnění a nezdanitelných částek

Kategorie

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

Odměny členů orgánů právnických osob

Odměna člena družstva

Odměna člena zastupitelstva

Příjmy studentů z praktického vyučování

Absence

Jak získat informace o neschopnostech zaměstnanců?

Nemoc zaměstnance

Ošetřovné

Ostatní nemocenské dávky

Neplacené volno

Prostoj v měsíční mzdě

Osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Osobní překážky v práci bez náhrady mzdy

Formulář mzdy

Stravenkový paušál

Pracovník s více příjmy

Minimální průměr pro náhrady

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Příplatky podle zákoníku práce

Odstupné

Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Životní pojištění placené zaměstnavatelem

Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Zdravotní pojištění zaměstnance

Prodej stravenek zaměstnancům

Nevyčerpaná a přečerpaná dovolená

Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Archiv mezd

Příloha k žádosti o dávku

Roční zúčtování záloh

Průměrný výdělek

Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Zákonné pojištění zaměstnavatele

ELDP za rok 2022

Mzdové listy