rok 2022

14.11. Sleva na pojistném

Sleva na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na zkrácený pracovní úvazek od 1.2.2023.

01.09. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

08.08. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

12.07. Životní minimum

Životní a existenční minimum se k 01.07.2022 zvyšují. Srovnání se stavem v období 01.04.22 až 30.06.22 a 01.01.22 až 31.03.22.

01.06. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2022. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

25.05. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

23.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

07.04. Životní minimum

Životní a existenční minimum se k 01.04.2022 mění. Srovnání se stavem do 31.03.2022.

10.02. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

01.02. Mzdy v roce 2022

Změny v oblasti mezd v roce 2022, porovnání s rokem 2021. Sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění, minimální mzda, vysoké příjmy, redukční hranice, invalidé, stravenkový paušál. Exekuční kalkulačka, absence karanténa.

19.01. Programové prohlášení vlády - oblast financí

Výběr z kapitoly Veřejné finance programového prohlášení vlády.

10.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2022

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2022, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2021. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2021. Den platby.

rok 2021

27.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb. se od 1.1.2022 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2021.

15.12. Zahraniční stravné v roce 2022

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2022. Srovnání s rokem 2021.

14.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

16.11. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 405/2021 Sbírky předpisů se s účinností od 1.1.2022 zvyšuje minimální hodinová mzda na 96,40 Kč a minimální měsíční mzda na 16.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

15.11. Cestovní náhrady 2021

Vyhláškou MPSV č. 589/2020 Sb. se od 1.1.2021 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2020.

30.08. Dodaňování dluhů v daňové evidenci

Dluhy po splatnosti déle než 30 měsíců v případě poplatníků fyzických osob vedoucích daňovou evidenci se až na výjimky nedodaňují.

16.08. ONE STOP SHOP - TEORIE

Co je One Stop Shop (OSS). Kdo jej využije, k čemu slouží, jaké má režimy. Přiznání k OSS.

10.08. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2021.
Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

09.08. Příplatky podle zákoníku práce v příkladech

Příklady na příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za práci ve svátek včetně jejich kombinace.

26.07. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

07.06. Paušální výdaj na dopravu v příkladech

Odpovědi na otázky k paušálnímu výdaji na dopravu.

27.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

21.05. Přiznání a hlášení k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

07.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

09.03. Kompenzační bonus pro OSVČ 2021

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu 2021.

01.02. Mzdy v roce 2021

Změny v oblasti mezd v roce 2021, porovnání s rokem 2020. Zrušení superhrubé mzdy, změna sazeb, sleva na poplatníka, nízké a vysoké příjmy, maximální bonus, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Dovolená v hodinách, kontrola průměru pro náhrady, stravenkový paušál.

28.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2021

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

21.01. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

20.01. Paušální výdaje

Sazby výdajů procentem z příjmů. Podmínky použití, pokyn GFŘ, příklady. Řemeslné živnosti.

04.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2021

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2021, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2020. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2020. Den platby.

28.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 589/2020 Sb. se od 1. 1. 2021 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2020.

14.12. Zahraniční stravné v roce 2021

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2021. Srovnání s rokem 2020.

30.11. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 487/2020 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje minimální hodinová mzda na 90.50 Kč a minimální měsíční mzda na 15.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.


rok 2020

05.08. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2020. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

13.07. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

01.06. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

18.05. Kontrolní hlášení – struktura

Obsahová náplň oddílů kontrolního hlášení A1 až A5, B1 až B3. Vazba mezi kontrolním hlášení a přiznáním k DPH.

14.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

08.04. Tiskopisy k ošetřovnému z důvodu uzavření školy

Jaké formuláře je třeba předložit ČSSZ, aby vyplatila ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení?

18.03. Životní minimum

Životní a existenční minimum se k 01. 04. 2020 mění. Srovnání se stavem do 31. 03. 2020.

16.03. EET – evidovaná tržba

Subjekt a předmět evidence tržeb, evidovaná tržba, tržby ve zjednodušeném režimu a zvláštním režimu, tržby vyloučené z evidence tržeb.

12.03. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

10.03. Koronavirus a pracovně právní souvislosti

Druhy absencí u zaměstnance, který se vrátil z oblasti zasažené koronavirem.

24.02. EET – povinnosti poplatníka

Žádost o autentizační údaje, první přihlášení na daňový portál, žádost o certifikát. Způsoby evidence tržeb, údaje na účtence, informační povinnost.

31.01. Mzdy v roce 2020

Změny v oblasti mezd v roce 2020. Minimální mzda, vysoké příjmy, redukční hranice, exekuční kalkulačka, eNeschopenka. Porovnání s rokem 2019.

27.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2020

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

09.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2020

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2020, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2019. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2019. Den platby.

31.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 358/2019 Sb. se od 1. 1. 2020 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2019.

20.12. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 347/2019 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2020 zvyšuje minimální hodinová mzda na 87.30 Kč a minimální měsíční mzda na 14.600 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

27.11. Zahraniční stravné v roce 2020

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2020. Srovnání s rokem 2019.


rok 2019

03.06. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

30.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2019. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

15.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

09.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

25.03. Změna sazeb pojistného

Od 1. 7. 2019 se snižují sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tj. z 2,3 % na 2,1 % z vyměřovacího základu.

21.03. Paušální výdaje

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2018 a 2019. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

13.02. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

31.01. Mzdy v roce 2019

Změny v oblasti mezd v roce 2019. Minimální mzda, nízké příjmy, vysoké příjmy, redukční hranice, exekuční kalkulačka, náhrada za nemoc. Porovnání s rokem 2018.

25.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2019

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

08.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2019, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2018. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2018. Den platby.

02.01. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 333/2018 Sb. se od 1. 1. 2019 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2018.


rok 2018

07.12. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 273/2018 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální hodinová mzda na 79.80 Kč a minimální měsíční mzda na 13.350 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

21.11. Změny v pojištění OSVČ 2019

Od ledna 2019 se mění splatnost záloh OSVČ na důchodové i nemocenské pojištění. Záloha za prosinec. Minimální zálohy.

14.11. Zahraniční stravné v roce 2019

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2019. Srovnání s rokem 2018.

30.05. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

22.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2018. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

17.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

26.04. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

22.03. Přiznání a hlášení k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

15.02. Paušální výdaje pro roky 2017 a 2018

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2017 a 2018. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

14.02. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

24.01. Mzdy v roce 2018

Změny v oblasti mezd v roce 2018. Minimální mzda, daňové zvýhodnění, příjmy do 2.500 Kč, maximální vyměřovací základ, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Porovnání s rokem 2017.

22.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2018

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

15.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2018

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2018, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2017. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2017. Den platby.

22.12. Cestovní náhrady v roce 2018

Vyhláškou MPSV číslo 463/2017 Sb. se od 1. 1. 2018 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2017.

04.12. Zahraniční stravné v roce 2018

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2018. Srovnání s rokem 2017.