5 nejčtenějších

 1. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019  (323)
 2. Speciality v přiznání k DPH  (202)
 3. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2019  (178)
 4. Antivirus C  (118)
 5. Nejčastější dotazy ke Koronaviru  (98)

05.08. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2020. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

04.08. Kompenzační bonus pro dohodáře

Parlament schválil a prezident podepsal změnu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní čerpat kompenzační bonus osobám pracujícím na DPČ nebo DPP, které byly nemocensky pojištěny (tzv. pojištěná dohoda, tj. DPČ od 3.000 Kč/měs., DPP od 10.001 Kč/měs.) a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat. Kompenzační bonus činí 350 Kč/den a bude za období 12.3. až 8. 6. 2020. Mělo by se týkat přivydělávajích si seniorů, studentů, pečujících o zdravotně postižené či matky na mateřské.

O kompenzační bonus budou moci zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Bonus bude ve výši 500 Kč/den.

Základní informace
Dotazy a odpovědi
Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

03.08. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

31.07. OSVČ – termíny pro přiznání a přehledy

Za rok 2019 může OSVČ bez sankce podat:

Přiznání k dani z příjmů – do 18. srpna 2020, info
Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ) – do 18. září 2020, info
Přehled o příjmech a výdajích pro ZP – do 3. srpna 2020, info

29.07. Video k paušální dani

Ministerstvo financí představuje paušální daň pro živnostníky ve formě videa. OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.740 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.514 Kč, sociální pojištění 3.126 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Návrh novely zákona o daních z příjmů je v Poslanecké sněmovně.

28.07. Novela zákoníku práce 2020

Novela zákoníku práce, která vyšla pod číslem 285/2020 Sb. řeší zejména tyto oblasti:

 1. Sdílené pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohou sami po dohodě se zaměstnavatelem na tzv. sdíleném pracovním místě rozvrhovat pracovní dobu podle svých potřeb a mohou se tak při výkonu práce se střídat.
 2. Dovolená v hodinách. Právo na dovolenou bude vyjádřeno v hodinách při zachování požadavku, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.
 3. Doručování písemností. Zjednodušuje se doručování písemností zaměstnavatelem.
 4. Prevence pracovních úrazů. Legislativní úprava prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání by měla vést ke snížení nežádoucích trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Novela je účinná od 30.7., ale některé změny (sdílené pracovní místo, úprava výpočtu dovolené) až od 1. 1. 2021.

27.07. Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

24.07. Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

22.07. Solidární zvýšení daně ve mzdě

Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.

21.07. Přiznání k DPH v roce 2020

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

20.07. Antivirus C – nemá nárok na prominutí

Jestliže firma nezaměstnávala k 31. 3. 2020 žádného zaměstnance, to znamená, že v tomto dnu nebyla zaměstnavatelem, nemá nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Podle § 2/1/b zákona číslo 300/2020 Sb. má nárok na prominutí pojistného zaměstnavatel, u něhož počet zaměstnanců v pracovním poměru v posledním dnu měsíců červen až srpen činil aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dnu března 2020. Poněvadž zaměstnavatel nebyl v posledním dnu měsíce března zaměstnavatelem, nemůže takové porovnání provést. Zdroj: MPSV

17.07. Antivirus C – zdravotní služby

Nárok na prominutí pojistného (tzv. Antivirus C) nemá poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou (například obvodní lékaři). Zdroj: Sdružení praktických lékařů

16.07. Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

15.07. Elektronizace podání na ČSSZ

Pouze elektronicky lze podat formuláře:

 1. Přehled o výši pojistného – od 1. 7. 2020
 2. Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání – od 1. 9. 2020
 3. ELDP – od 1. 9. 2020
 4. Příloha k žádosti o dávku – od 1. 9. 2020

Účto podporuje podání přes VREP (podmínkou je podpisový certifikát) a datovou schránkou. Programem vytvořený soubor ve formátu xml je také možno načíst na ePortál ČSSZ a odeslat odtud. Návody k ePodání zde.

14.07. Antivirus C – nejčastější dotazy

MPSV zveřejnilo Nejčastější dotazy k promíjení pojistného. Z odpovědí vybíráme: Zaměstnanec, jehož pracovní poměr trvá ještě dne 30.6., se započte do počtu zaměstnanců. Jednatel (bez pracovní smlouvy) není zaměstnanec v pracovním poměru. Zaměstnavatel, který zaslal přehled o výši pojistného za červen a snížení pojistného neuplatnil (podmínky pro uplatnění splňuje), může do 20.7. podat nový přehled a prominutí pojistného uplatnit.

13.07. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

10.07. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V Senátu je připraven zákon, kterým ruší daň z nabytí nemovitých věcí. (Daň činí 4 % z kupní ceny a platí ji kupující.) Daň by se neplatila již u převodů, kdy vklad do katastru nemovitostí byl proveden po 1. 12. 2019. Zákon dále prodlužuje lhůtu pro osvobození nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let (bude se vztahovat na nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021). U odpočtu úroků z úvěrů na bydlení po 1. 1. 2022 se sníží maximální limit z 300 na 150 tis. Kč za rok. Zdroj: Tisková zpráva MF

09.07. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2019

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2019. Porovnání s předchozími roky.

08.07. Paušální daň 2021

Vláda schválila návrh na paušální daň. OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.740 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.514 Kč, sociální pojištění 3.126 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku.

07.07. Kompenzační bonus pro dohodáře

Vláda schválila kompenzační bonus pro lidi pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou nemocensky pojištěny (tzv. pojištěná dohoda, tj. DPČ od 3.000 Kč/měs., DPP od 10.001 Kč/měs.), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat. Kompenzační bonus bude činit 350 Kč/den a bude za období 12.3. až 8. 6. 2020. Mělo by se týkat přivydělávajích si seniorů, studentů, pečujících o zdravotně postižené či matky na mateřské.

O kompenzační bonus budou moci zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Bonus bude ve výši 500 Kč/den.

Novelu o kompenzačního bonusu bude projednávat Poslanecká sněmovna okolo 10. 7. 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF

03.07. Sazby DPH od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 se do sazby 10 % zařazují ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce, využívání sportovních zařízení a osobní doprava lyžařskými vleky. Podrobnosti hledejte v Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020. Návod k práci s 10 % sazbou DPH v Účtu.

01.07. Verze 6 s Antivirem C ke stažení

Antivirus C (sleva na pojistném pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců v pracovním poměru za červen až srpen 2020) je součástí verze 6 Účta 2020. Ke stažení je zde. Při instalaci musí být Účto 2020 ukončené.

01.07. Antivirus C

Zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců se promíjí sociální pojištění z mezd za červen až srpen 2020.

30.06. Sazby silniční daně 2020

Zákonem 299/2020 Sbírky předpisů se snižují roční sazby silniční daně u návěsů a ostatních vozidel nad 3,5 t. Platí již pro rok 2020. Změna ve výpočtu záloh bude součástí verze 6 Účta 2020.

29.06. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

26.06. Přiznání k DPFO za část roku 2020

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2020 již v průběhu roku 2020, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2019 MFin 5405 vzor 25 a související přílohy, nebo zkrácený tiskopis MFin 5405/D vzor 2. Nelze podat pomocí aplikace EPO.

Odchylky oproti roku 2019: ř59 solidární zvýšení daně od 1.672.080 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte až do výše 14.600 Kč/dítě.

Zdroj: Finanční správa.

25.06. Vládní daňový balíček

Vláda schválila daňové změny od roku 2021. Například, ke stravenkám a závodní jídelnám se přidává další benefit, příspěvek na stravování v penězích. Tento stravenkový paušál bude osvobozen od daní i pojistných. Nebo si firmy budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné plnění určené pro boj s koronavirem v období 1.3. až 31. 5. 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF.

23.06. Nový Přehled o platbě pojistného

V souvislosti s Antivirem C (prominutí odvodů na sociální pojištění placené zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců za červen až srpen 2020) bude od měsíce června platný nový formulář Přehled o platbě pojistného. Změnu připravujeme do verze 6 Účta 2020.

22.06. Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

19.06. Prominutí pojistného a superhrubá mzda

Zákonem o prominutí pojistného se u vybraných zaměstnavatelů promíjí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %. Finanční správa potvrzuje, že zákon nemá vliv na výpočet základu daně (superhrubá mzda). Nemění se ani způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zdroj: Finanční správa

17.06. Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

16.06. Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům

Přehled opatření a programů pro podnikatele a živnostníky na pomoc v boji s následky koronaviru najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Příklady: ošetřovné pro OSVČ, kompenzační bonus, odpuštění odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dotační program Nájemné, záruky za úvěr, prominutí sankcí (záloh, poplatků) v liberačních daňových balíčcích I, II.

15.06. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

12.06. Novela daňového řádu

Senát schválil změnu daňového řádu, která by měla podpořit elektronizaci daní a zjednodušit komunikaci se správcem daně. Daňovým poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. Nově se zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Liberační lhůta, po kterou nevzniká úrok z prodlení, se sníží ze 4 pracovních na 3 kalendářní dny. Výše úroku bude odpovídat úroku podle občanského zákoníku. V rámci daňové kontroly bude připuštěna dálková forma komunikace. Účinnost se navrhuje k 1. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

11.06. Absurdita roku 2020

Za vítěze ankety Absurdita roku 2020 byly Hospodářskými novinami vyhlášeny tři sazby daně na pivo. Příklady: točené pivo v restauraci 10 %, balené pivo a točené pivo konzumované mimo restauraci 21 %, nealko pivo v restauraci 10 %, nealko pivo konzumované mimo restauraci 15 %.

10.06. Antivirus A, B, C

Po prodloužení programu ochrany zaměstnanosti Antivirus B, prodloužila Vláda i Antivirus A. Oba stávající režimy, které kompenzují mzdové náklady zaměstnavatelů, jsou prodloužené do 31. 8. 2020 (původní termín byl 31. 5. 2020). Připraven (v současné době v Senátu) je Antivirus C. Zde jde o prominutí odvodů na sociální pojištění placené zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců za červen až srpen 2020.

09.06. Prodloužení daňových úlev

Vláda přijala tzv. Liberační balíček III, který upravuje několik daňových úlev. Promíjí se pokuta za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2019 včetně prominutí úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně. Obojí za podmínky podání přiznání a úhrady nedoplatku daně nejpozději do 18. 8. 2020 (původní prominutí bylo do termínu 1. 7. 2020). Jde o faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 do 18. 8. 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF

08.06. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

05.06. Odložení EET

Zákonem 263/2020 Sb. se odkládá povinnost elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2021. Týká se jak subjektů, kteří tržby evidovali před vyhlášením nouzového stavu, tak i těch, kterým povinnost evidovat tržby vzniká teprve na základě zákona o evidenci tržeb.

EET byla původně pozastavena zvláštním zákonem, a to na období 3 měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současnosti znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela tohoto zákona odklad prodlužuje do 1. ledna 2021.

04.06. Mzdové listy

Povinnost vedení mzdových listů, jejich obsah. Mzdové listy v Účtu. Typy listů, co se objeví na konci, editace, přílohy.

03.06. Pomoc společníkům malých s.r.o.

Pomoc pro společníky malých s.r.o. řeší novela zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Žádost se podává např. přes webovou aplikaci. Dále jsou připraveny pokyny k vyplnění žádosti a Odpovědi na časté dotazy. Finanční správa upozorňuje na zásadní chyby při vyplňování a zasílání žádostí. Žádost je vhodné podat na územní pracoviště finančního úřadu určené podle trvalého pobytu společníka (nikoliv sídla společnosti s ručením omezeným). Na žádosti musí být podpis společníka (stačí naskenovaný vlastnoruční podpis) nebo musí být odeslána z datové schránky společníka. Žadatelem nemůže být s.r.o.

02.06. Prominutí zálohy na daň z příjmů

Záloha na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 splatná k 15. 6. 2020 je na základě rozhodnutí ministryně financí prominuta. Rozhodnutí vyšlo ve Finančním zpravodaji 5/2020.

01.06. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář