23.04. Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

20.04. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2017

Nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 určený pro ČSSZ, nejpozději do 3. května Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovnu. Termíny 1.8. (ČSSZ), resp. 2.8. (ZP) platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce (nutno doložit ČSSZ do 2.5., ZP do 30.4.).

17.04. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.04. Souhrnné hlášení – ePodání

Souhrnné hlášení k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

13.04. Daňová přiznání za rok 2017

Lidé letos odevzdali 1.63 mil. přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Elektronickou formu podání zvolilo 16 % poplatníků. Zdroj: Finanční správa ČR

12.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

11.04. Kontrolní hlášení – ePodání

Kontrolní hlášení lze z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup na daňovém portálu. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

10.04. Přiznání k DPH – ePodání

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. Datová schránka. XML soubor.

09.04. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

06.04. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

05.04. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

04.04. Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

03.04. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

29.03. Nižší DPH

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o DPH, kde navrhuje snížení sazeb DPH u vybraného zboží a služeb takto:

1) 21 % -> 10 %; kadeřnické a kosmetické služby, opravy jízdních kol, opravy obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost, prodej točeného piva v rámci stravovací či cateringové služby
2) 15 % -> 10 %; stravovací služby a podávání nápojů, vodné a stočné, domácí péče o děti, staré a nemocné občany, čištění prostor v domácnostech, mytí oken v domácnostech, řezané květiny

Podrobněji v tiskové zprávě MF.

28.03. Termín podání přiznání k dani z příjmů

Úterý 3. dubna 2018 je termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a úhradu daně za rok 2017. Bez sankce lze přiznání podat do 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě, tj. do 10. 4. 2018. Pokuta za pozdě podané přiznání činí 0.05 % stanovené daně (0.01 % stanovené ztráty) za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (ztráty). Za pozdní platbu daně vzniká poplatníkovi povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Bez sankce je tedy platba připsaná do 9. 4. 2018. Pokuta či úrok menší než 200 Kč se nepředepíší. Při zpracování a podání přiznání daňovým poradcem musí být plná moc uplatněna u správce daně do 3. 4. 2018 (např. předložením na podatelně či odesláním poštovní přepravou).

27.03. Sleva EET

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník (fyzická osoba) poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Výše slevy činí 5.000 Kč. Nejvýše lze uplatnit částku ve výši rozdílu mezi 15 % základu daně z podnikání a základní slevy na poplatníka. Příklad: Poplatníkovi s maloobchodní činností vznikla povinnost evidovat tržby k 1. 3. 2017, přičemž poprvé tržbu zaevidoval 6. 3. 2017. Základ daně z podnikání vykazuje ve výši 200.000 Kč. Poplatník může uplatnit slevu na ř. 69b v plné výši 5.000 Kč. Pokud by základ daně z podnikání činil pouze 180.000 Kč, lze uplatnit slevu jen ve výši 2.160 Kč (15 % z 180.000 = 27.000 minus 24.840 = 2.160 Kč).

26.03. Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

23.03. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn>   Uplat Od-Do ZTP
--------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 Gym.N.Bor  N     N
Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP.

22.03. Přiznání a hlášení k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

21.03. Bezplatná daňová složenka

Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Bezplatná daňová složenka je k dispozici na všech pobočkách České pošty. Pokyny k vyplnění včetně vzoru.

20.03. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

19.03. ELDP za rok 2017

Do 30. května 2018 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2017. Postup v Účtu.

16.03. Opravný daňový doklad

Jak vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Jak zapsat do financí přijatý dobropis.

15.03. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

14.03. Dodatečné přiznání k DPH

Způsob zpracování dodatečného přiznání k DPH v programu Účto. Příklady zaúčtování dodatečných oprav – neodvedená daň na výstupu, nesprávná sazba daně na vstupu, dvakrát uplatněný odpočet.

13.03. Porovnání dvou přiznání a přehledů

V /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2017 /Seznam poplatníků daně stojíte kurzorem na aktuálním přiznání. V Účtu 2018 můžete pomocí ShiftF6 /Porovnat dvě přiznání, resp. ke stávajícímu vyberte druhé (/Z letošních ... či /Z loňských daňových přiznání). Hodí se např. pro porovnání přiznání za rok 2016 a 2017. Uvidíte odlišnosti ve slevách na dani, nezdanitelných částkách, počtu příloh atd. Podobně lze porovnávat Přehledy OSVČ pro ČSSZ i ZP.

12.03. Pomůcka pro spolupracující osoby

Pořiďte přiznání pro poplatníka, který bude rozdělovat příjmy a výdaje na osoby spolupracující. Zejména v příloze číslo 1 vyplňte příjmy (ř101), výdaje (ř102), úpravy (ř105, ř106) a spolupracující osoby (tabulka G). V nabídce /Tisk daňového přiznání zvolte /Spolupracující osoby /Rozdělení příjmů a výdajů. Program podle % rozdělení vypočítá hodnoty příjmů a výdajů pro ř107 a ř108 hlavní (rozdělující) osoby i ř109 a ř110 osob spolupracujících. Základ daně a daň před a po rozdělení na spolupracující osoby uvidíte v /Vliv na daňovou povinnost. Podíly na příjmech a výdajích lze měnit v /Tabulka G – podíl %.

09.03. Jak k DPFO vložit ePřílohu?

Na daňovém portálu máte načteno přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 (z Účta 2018 jako DPFDP5.XML). Potřebujete do něj vložit přílohu o zaplacených částkách na životní pojištění, kterou jste nazvali ZIV_POJ.PDF a a uložili do C:\USERS\DOKUMENTY. Na daňovém portále klikněte na /Úprava ve formuláři /Přílohy DAP a v řádku „Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění“ zvolte E-příloha, Procházet a nalistujte soubor zivpoj.pdf. Otevřít, Uložit změny. Přípustné formáty příloh jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, RTF, ZIP, P7S.

08.03. Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze číslo 1 nařízení vlády číslo 278/2008 Sb. ve znění číslo 365/2013 Sb. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů.

07.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1. 1. 2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2017 nejpozději do 3. 4. 2018. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

06.03. Vzorové číselníky kategorií a absencí

Pro pohodlnější pořízení nových doporučených kategorií zaměstnanců a druhů absencí je v Účtu 2018 připravena nová funkce. V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a potřebnou (chybějící) kategorii převezměte do svého číselníku klávesou Enter. Podobně v /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí.

05.03. Přeplatek na dani

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu. Více o ročním zúčtování záloh.

02.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2017 je 1. března 2018 (v případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 20. března) a termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2017 je 3. duben 2018. Tiskopisy včetně možnosti ePodání najdete v Účtu 2017 i v Účtu 2018. Postupy: Vyúčtování zálohové daně, Vyúčtování srážkové daně.

01.03. Solidární zvýšení daně ve mzdě

Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.
Archiv novinek

Hot–Line 8:00 – 16:00

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02 03 04