14.11. Zahraniční stravné v roce 2019

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2019. Srovnání s rokem 2018.

12.11. Přehled o platbě pojistného – ePodání

Měsíční Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele lze z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

09.11. Vyhledávání v registru Ares – pro uživatele s Windows XP

Pokud vám v účtu 2018 přestalo fungovat vyhledávání v registru Ares, nainstalujte si aktualizaci. Před instalací účto vypněte.

08.11. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.50 % na 1.75 %. Změna je účinná od 2. listopadu 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.11. Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

05.11. Rozhodná částka pro nemocenské pojištění 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo od 1. 1. 2019 zvýšení částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3.000 Kč. Např. odměna z dohody o pracovní činnosti (sjednané jako zaměstnání malého rozsahu) nebude do částky 2.999 Kč podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Sdělení vyšlo pod číslem 236/2018 Sbírky předpisů.

01.11.Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

31.10. Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

29.10. Práce s cizí měnou

Postup při vedení valutové pokladny či devizového účtu. Vystavená faktura s cizí měnou. Cizí měna obecně.

26.10. Změna zdaňovacího období DPH

Zdaňovacím období u nového plátce v roce registrace a následujícím je kalendářní měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.

25.10. Datové schránky – hlášení „Nadřízené připojení bylo uzavřeno ...“

Od 1. 9. 2018 byla ukončena podpora starších verzí kryptografických komunikačních protokolů TLS ve verzi 1.0 a 1.1 pro komunikaci s datovými schránkami. Pokud se vám při pokusu o odeslání epodání přes datové schránky objeví výše uvedené hlášení, je nutné aktualizovat Účto 2018 na verzi 6.

Postup aktualizace: Spusťte Účto 2018 a zvolte Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta. V případě hlášení „Nepodařilo se navázat spojení...“ volte Ostatní /Parametry /Další... /Programy a nastavte volbu Automatické aktualizace pomocí UCTOOL2/UctoFTP2 na A a aktualizaci opakujte.

24.10. Faktura v cizí měně

Tři způsoby vyčíslení cizí měny ve vystavené faktuře. Cizojazyčná faktura.

23.10. Redukční hranice 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2019 takto:

a) první redukční hranice činí 1.090 Kč (1.000 Kč v roce 2018),
b) druhá redukční hranice činí 1.635 Kč (1.499 Kč v roce 2018),
c) třetí redukční hranice činí 3.270 Kč (2.998 Kč v roce 2018).

Sdělení vyšlo pod číslem 237/2018 Sbírky předpisů.

22.10. Opravný daňový doklad

Jak vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Jak zapsat do financí přijatý dobropis.

19.10. Kalkulačky dávek a náhrad pro rok 2019

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2019 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2019.

17.10. Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Postup evidence zaplacené zálohy a konečného vyúčtování v programu Účto z hlediska odběratele.

15.10. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

12.10. Odměny volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:
1. do částky 2.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob,
2. do částky 2.499 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění,
3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění.

10.10. Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

08.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

05.10. Odstavení provozu ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ od pátku 5. 10. 2018 cca 14 hod. do pondělí 8. 10. 2018 cca 9 hod. odstaven. Po dobu této odstávky nebude možné zasílat e – Podání na VREP/APEP (Veřejné rozhraní pro ePodání). Podání zaslaná prostřednictvím ISDS (Informační systém datových schránek) nebudou DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol o výsledku zpracování). Po náběhu celého systému bude opět možné zasílat ePodání prostřednictvím VREP/APEP a ePodání zaslaná prostřednictvím ISDS budou postupně zpracována. Zdroj: ČSSZ

03.10. Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60, 80 či 100 % průměrného výdělku.

02.10. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.25 % na 1.50 %. Změna je účinná od 27. září 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

01.10. Zákonné pojištění zaměstnavatele

Jak vzniká a k čemu slouží zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výpočet pojistného, splatnost, sankce. Postup v Účtu.
Archiv novinek

pracovní doba 8:00 – 16:00

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11