5 nejčtenějších

 1. Antivirus A plus, A, B  (921)
 2. Nejčastější dotazy ke Koronaviru  (676)
 3. Kompenzační bonus pro OSVČ  (664)
 4. Antivirus MPSV  (175)
 5. Nejčastější dotazy k provozu účta ve Windows  (120)

27.11. Dovolená v hodinách

Výpočet a čerpání dovolené se od roku 2021 změní. Místo dnů se bude počítat v hodinách. Změnu včetně kalkulačky Nárok na dovolenou připravujeme do Účta 2021.

26.11. Platba za státní pojištěnce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 11.607 na 13.088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

25.11. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2021

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2021 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2021.

24.11. Daňový balíček 2021

Daňový balíček se změnami pro rok 2021 byl schválen Sněmovnou a postoupen do Senátu. Obsahuje řadu zásadních změn.

 1. Zrušení superhrubé mzdy. Sazby 15 a 23 % z hrubé mzdy.
 2. Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku ze 40 na 80 tis. Kč.
 3. Mimořádné odpisy u majetku v první a druhé odpisové skupině pořízeného v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let).
 4. Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč/litr.
 5. Navýšení slevy na poplatníka z 24.840 na 31.125 Kč/rok.
 6. Stravenkový paušál jako nová peněžní forma příspěvku na stravování.
 7. Zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků o 10 % (v roce 2021), resp. o 5 % (v letech 2022 a 2023).

Zdroj: Tisková zpráva MF I, tisková zpráva MF II

23.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

20.11. Redukční hranice 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2021 takto:

 1. první redukční hranice činí 1.182 Kč (1.162 Kč v roce 2020),
 2. druhá redukční hranice činí 1.773 Kč (1.742 Kč v roce 2020),
 3. třetí redukční hranice činí 3.545 Kč (3.484 Kč v roce 2020).

Sdělení vyšlo pod číslem 435/2020 Sbírky předpisů.

19.11. Zvýšení minimální mzdy

Na základě rozhodnutí vlády se od ledna 2021 se zvýší minimální mzda o 600 Kč, tj. z 14.600 na 15.200 Kč. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

18.11. Kompenzační bonus – chyby v žádostech

Finanční správa poukazuje na opakující se chyby v žádostech o podzimní kompenzační bonus. Nejčastějším problémem jsou chybějící podpisy. Ty musí být dva, tj. na vlastní žádosti a na čestném prohlášení. V případě společníků malých s.r.o. je žadatelem fyzická osoba (právnická osoba nemůže být žadatelem), která žádost podepisuje a podává u příslušného finančního úřadu dle místa svého bydliště (nikoli sídla společnosti). Zdroj: Finanční správa

16.11. Kompenzační bonus pro OSVČ

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení podzimního kompenzačního bonusu.

13.11. Odklad EET ve Sbírce předpisů

Zákonem 449/2020 Sb., který vyšel 2. 11. 2020, se odkládá povinnost evidovat tržby z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2023.

12.11. Covid portál

Nový web „Covid portál“ přináší detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě (Jaké obchody a jaké provozovny nyní fungují, Přehled covidových kompenzačních programů, Jaké aktivity můžeme ve volném čase provozovat ...) nebo aktuální opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení (Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb, Omezení volného pohybu 5:00 až 20:59, Zákaz volného pohybu 21:00 až 4:59 ...).

11.11. Manuál k Antiviru verze 5.1

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus byl aktualizován k 6. 11. 2020 a je nyní označen jako verze 5.1.

10.11. Minimální mzda 2021

V připomínkovém řízení je návrh vládního nařízení o minimální mzdě. Pro rok 2021 se navrhují 4 varianty zvýšení minimální mzdy: a) o 400 Kč na 15.000 Kč/měs., b) o 900 Kč na 15.500 Kč/měs., c) o 1.400 Kč na 16.000 Kč/měs., d) o 1.800 Kč na 16.400 Kč/měs.

09.11. Kompenzační bonus OSVČ – souběhy

Nárok na kompenzační bonus OSVČ při souběhu s jiným příjmem, dávkou či činností.

    Typ příjmu/dávky/činnosti         Nárok na kompenzační bonus?
    ---------------------------------------------------------------------
    Důchod (starobní, invalidní)           ANO
    Student                      ANO
    Antivirus A, A+, B                 NE
    Covid – Sport, Kultura, Cestovní ruch       NE
    Covid – Nájemné               k souběhu nemůže dojít
    Zaměstnání                    ANO
    Ošetřovné OSVČ                   NE
    Ošetřovné (klasické)               ANO
    Podpora v nezaměstnanosti             NE
    Pracovní neschopnost               ANO
    Rodičovský příspěvek               ANO
    Příspěvek na bydlení               ANO
    Dávky v hmotné nouzi               ANO
    Úpadek                       NE
    Nespolehlivý plátce či osoba            NE

Zdroj: MF Kompenzační bonus – otázky a odpovědi

06.11. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2020 od verze 8.

04.11. Ošetřovné po dobu uzavření škol

Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi mladšími 10 let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Nárok budou mít zaměstnanci (včetně DPČ a DPP, pokud bylo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění) i OSVČ. Výše ošetřovného bude činit minimálně 400 Kč/den. Podrobné informace.

03.11. Antivirus A, A plus, B

Podklady pro zaměstnavatele využívající program Antivirus A, B a nově A plus připravujeme do verze 8 Účta 2020. Předpokládáme, že bude ke stažení ještě v tomto týdnu. Mzdy za říjen můžete vyhotovit i ve stávající verzi 7.

02.11. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

30.10. Kompenzační bonus – příklady

Ministerstvo financí publikovalo Ukázkové příklady žadatelů o kompenzační bonus 500 Kč denně.

29.10. Antivirus B prodloužen

Program pro zaměstnavatele Antivirus B, který měl skončit k 31.10., byl prodloužen do 31. 12. 2020. Firmy mohou získat zpět 60 % vyplacených náhrad mezd, maximálně 29 tis. Kč za jednoho zaměstnance měsíčně. Již dříve byl prodloužen Antivirus A (také do 31.12.), u kterého se náhrady za uzavřené provozy zvýší z 80 % na 100 % a maximální částka z 39 tis. na 50 tis. Kč za měsíc a zaměstnance.

27.10. Kompenzační bonus – otázky a odpovědi

Ministerstvo financí připravilo Nejčastější otázky a odpovědi k „podzimnímu“ kompenzačnímu bonusu. Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky (pohostinství, kultura, sport, ubytování, maloobchod, služby) nebo postižených nepřímo (subdodavatelé navázaní nejméně z 80 % na uzavřené obory) bude činit 500 Kč za každý den omezení činnosti. Bonusové období je od 5.10. do 4. 11. 2020 s možností prodloužení v případě pokračování nouzového stavu. Příklady: provozovatel restaurace – nárok za období od 5.10., provozovatel fitness – nárok od 12.10. (uzavření vnitřních sportovišť), kadeřnice – nárok od 22.10. (uzavření služeb). O kompenzaci bude možné žádat po dokončení legislativního procesu.

26.10. Prominutí úroku z prodlení na DPH

Podnikatelé, jejichž činnost je vládou zakázána nebo omezena, mohou DPH za září či III. čtvrtletí uhradit do 31. 12. 2020, přičemž jim bude prominut úrok z prodlení. Nárok na prominutí prokáže subjekt podáním oznámení příslušnému finančnímu úřadu. Přiznání k DPH či kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě, tj. do 26. 10. 2020. Zdroj: Finanční zpravodaj 22/2020

22.10. Paušální daň 2021

Poslanecká sněmovna schválila návrh na paušální daň. OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, bez příjmů ze závislé činnosti, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.469 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.393 Kč, sociální pojištění 2.976 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit daňové slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku. Zdroj: Tisková zpráva MF

20.10. Odklad EET

Vláda schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2023. Novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb projednává Poslanecká sněmovna. Zdroj: Tisková zpráva MF

19.10. Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

16.10. Antivirus A prodloužen

Program Antivirus A byl prodloužen do 31. 12. 2020. Firmy, které musí na základě rozhodnutí vlády uzavřít svůj provoz, budou mít jako zaměstnavatelé nárok na celou částku vyplacených náhrad zaměstnancům (dosud 80 %, od 1.10. 100 %) a zvýší se maximální měsíční částka na zaměstnance (dosud 39 tisíc Kč, od 1. 10. 50 tis. Kč). U zaměstnanců v karanténě zůstává náhrada 80 %. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

14.10. Změna zdaňovacího období DPH

Zdaňovacím období u nového plátce v roce registrace a následujícím je kalendářní měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.

13.10. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

S tím souvisí: Plátci DPH v členských státech EU

12.10. Přiznání k DPH v roce 2020

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

09.10. Odměny volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise (pokud jde o osobu výdělečně činnou, která není zaměstnancem):

 1. do částky 3.000 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob,
 2. do částky 2.999 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění,
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění.

08.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

06.10. Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

05.10. Pravidla pro kurzarbeit

vláda schválila podobu a parametry kurzarbeitu. ten bude fungovat jako podpora zaměstnanosti a podnikání. bude zakotven v zákoně o zaměstnanosti a v případě potřeby bude aktivován nařízením vlády. zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. poslanecká sněmovna bude zákon projednávat na schůzi od 7. 10. 2020.

parametry kurzarbeitu

zdroje: tisková zpráva mf, tisková zpráva mpsv

02.10. Paušální daň

Poslanecká sněmovna v 1. čtení schválila návrh na paušální daň. OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.469 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.393 Kč, sociální pojištění 2.976 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit daňové slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku. Zdroj: Tisková zpráva MF

01.10. Minimální mzda v EU

Podívejte se na tabulku minimálních měsíčních mezd v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.142 EUR, nejnižší v Bulharsku 312 EUR, v Česku je 575 EUR. Některé další země: Německo 1.584 EUR, Francie 1.539 EUR, Polsko 611 EUR, Slovensko 580 EUR, Maďarsko 487 EUR, Velká Británie 1.599 EUR.
Archiv novinek

objednat upgrade účto 2021
Pokud si koupíte účto 2020 v listopadu nebo v prosinci, získáte upgrade na verzi účto 2021 zdarma.
pracovní doba
Pondělí – Pátek
8:00 – 16:00

Daňový kalendář