v prosinci by vás mohlo zajímat...

06.12. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

04.12. Novela daňového řádu

„Pozitiva“ novely daňového řádu (v současné době po 1. čtení ve Sněmovně) shrnuje komentář ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové. Ze změn vybíráme: možnost online komunikace s finanční správou, zkrácení doby vracení přeplatku na dani z příjmů na 15 dnů, snížení úroků z prodlení ze 16 na 10 %, zrušení bezsankční 5-ti denní lhůty za pozdní podání přiznání, zavedení zálohy na daňový odpočet DPH, prodloužení lhůty výplaty odpočtů z 30 na 45 dnů. Účinnost se předpokládá v průběhu roku 2020.

02.12. EET – postup v Účtu

Jak zaevidovat tržbu v Účtu. Předpoklady, místa pro evidenci, příklad evidence příjmového dokladu v peněžním deníku. Testovací prostředí.

29.11. Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2020 se zvýší minimální mzda o 1.250 Kč, tj. z 13.350 na 14.600 Kč. Dohodli se na tom zástupci koaličních stran ANO a ČSSD. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

28.11. Ústavní soud zrušil § 72 odst. 1 daňového řádu

Ústavní soud zrušil § 72/1 daňového řádu, a to ke dni 1. 1. 2021. (§ 72/1 DŘ: Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném MF nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.) Ústavní soud má za to, že vůči institutu předepsaného tiskopisu nelze z hlediska ústavnosti nic namítat, jestliže však je vyplnění tiskopisu ukládáno jako povinnost, je třeba, aby jeho obsah byl stanoven právním předpisem. Zdroj: Zpráva Ústavního soudu

27.11. Zahraniční stravné v roce 2020

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2020. Srovnání s rokem 2019.

26.11. EET – nastavení v Účtu

Před evidencí tržeb je třeba v Účtu nastavit parametry EET a provést test EET.

22.11. Platby zdravotního pojištění v roce 2020

Od 1. 1. 2020 se zvýší:

  1. Minimální záloha OSVČ z 2.208 Kč na 2.352 Kč.
  2. Částka, kterou za své pojištěnce platí stát z 1.018 Kč na 1.067 Kč.
  3. Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a minimální pojistné zaměstnanců, které činí 13,5 % z minimální mzdy. O výši minimální mzdy rozhodne Vláda ČR.

Zdroj: VZP

20.11. Přiznání k DPFO za rok 2019

Finanční správa zveřejnila tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019. Základní čtyřstránková část se nemění, zůstává v platnosti vzor 25. Nové pokyny upozorňují na odchylky oproti roku 2018, tj. ř59 solidární zvýšení daně se počítá až od částky 1.569.552 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte může dosáhnout výše 13.350 Kč/dítě. Změny v přílohách 1 až 2 vyplývají ze zvýšení maximálního limitu výdajových paušálů na dvojnásobek (ř102 přílohy číslo 1, ř202 a tabulka ostatních příjmů přílohy číslo 2).

18.11. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

15.11. Zvýšení platby za státní pojištěnce 2020

Od 1. 1. 2020 (§ 3c zákona 297/2017 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.540 na 7.903 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

14.11. Návrh zákona o účetnictví

Ministerstvo financí zpracovalo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a poslalo jej do mezirezortního připomínkového řízení. Jednou ze změn pro fyzické osoby podnikatele je zrušení povinnosti vést podvojné účetnictví při překročení hranice 25 mil. Kč ročního obratu. Zdroj: Tisková zpráva MF

13.11. Varianty minimální mzdy 2020

V návrhu nařízení vlády o změně minimální mzdy pro rok 2020 se objevují tři varianty zvýšení minimální mzdy:

  1. 14.700 Kč/měs., 87.90 Kč/hod.
  2. 15.000 Kč/měs., 89.60 Kč/hod.
  3. 14.500 Kč/měs., 86.70 Kč/hod.

11.11. Oprava výše pohledávky v insolvenci

Jak zapsat větu, kterou se opravuje pohledávka v insolvenci.

08.11. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2020

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2020 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2020.

07.11. EET – certifikát

Jak vytvořit a stáhnout certifikát pro EET z daňového portálu. Zkopírování certifikátu, nastavení cesty v Účtu.

05.11. Redukční hranice 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2020 takto:
a) první redukční hranice činí 1.162 Kč (1.090 Kč v roce 2019),
b) druhá redukční hranice činí 1.742 Kč (1.635 Kč v roce 2019),
c) třetí redukční hranice činí 3.484 Kč (3.270 Kč v roce 2019).
Sdělení vyšlo pod číslem 270/2019 Sbírky předpisů.

04.11. Hromadné oznámení zaměstnavatele – ePodání

Hromadné oznámení zaměstnavatele lze elektronicky z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

01.11. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

31.10. Konec platnosti certifikátů pro EET

Během letošního roku a začátkem roku 2020 dochází postupně k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, tzn. před třemi lety. V nadcházejícím měsíci listopadu expiruje téměř 38 tisíc pokladních certifikátů. Finanční správa proto připomíná poplatníkům, aby si zkontrolovali platnost svého certifikátu a včas si ho vyměnili za nový. Zdroj: Finanční správa

30.10. Změna zdaňovacího období DPH

Zdaňovacím období u nového plátce v roce registrace a následujícím je kalendářní měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.

29.10. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

25.10. Odstávka systému pro příjem ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ od pátku 25. 10. 2019 cca 15 hod. do neděle 27. 10. 2019 cca 17 hod. odstaven. Po dobu odstávky nebude možné zasílat ePodání na VREP. Podání zaslaná prostřednictvím datových schránek nebudou zpracovávána a podávající nebudou dostávat protokol o výsledku zpracování. Zdroj: ČSSZ

22.10. Zvláštní režim EET

Je určen pro fyzické osoby, kteří splní podmínky (není plátce DPH, má maximálně 2 zaměstnance, hotovostní tržby za předcházející 4 čtvrtletí nepřesáhly 600.000 Kč a zároveň předpokládaná výše ve 12 následujících měsících nepřesáhne 600.000 Kč). Tito poplatníci požádají finanční správu (lze od 1. 2. 2020) o zvláštní režim, obdrží povolení, nafasují účtenky. Podnikatel bude vydávat papírové „úřední“ účtenky a do 20 dnů po skončení čtvrtletí podá správci daně oznámení o tržbách.

21.10. Následné souhrnné hlášení

Postup při podávání následného souhrnné hlášení. Termín podání, způsoby opravy. Příklad s postupem v Účtu i na daňovém portále.

18.10. Paušální daň 5.500 Kč

Na základě koaliční shody připravuje Ministerstvo financí návrh paušální daně. Ten by se týkal podnikatelů do obratu 1 mil. Kč. a činil by cca 5.500 Kč měsíčně. Částka by zahrnovala platbu sociálního pojištění (minimální odvod + 15 %), zdravotního pojištění (minimální odvod) a daně (cca 100 Kč). Zavedení se připravuje k 1. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

16.10. Zaokrouhlení celkové částky

Finanční správa vydala informaci „Výpočet DPH a zaokrouhlení od 1. 10. 2019“, kde se vyjadřuje k DPH u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny.

Pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani. Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu.“

14.10. Přiznání k DPH v roce 2019

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

11.10. Poslední vlna EET

Novela zákona o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 256 a nabývá účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna evidence tržeb se tedy spustí k 1. 5. 2020.

10.10. Přestal vám fungovat tisk z účta?

Po aktualizaci 32bitových systémů Windows přestal fungovat tisk z účta s chybovým hlášením: Unexpected error, quitting. Proto již nelze tisknout přes tiskový ovladač Windows 1 a je nutné nastavit tisk pomocí Windows 3.

Volte Ostatní /Tisk z účta /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows /Windows 3 /Nastavit, potvrďte Vybrat tiskárnu 13. Výchozí tiskárna Windows 3.=A, nabízené parametry opusťte klávesou Esc, modré hlášení potvrďte Enterem a po Esc potvrďte hlášení Zapsat změnu tiskárny=A a ukončete účto.

Po spuštění účta se začne používat ovladač Windows 3, který je i po aktualizaci Windows funkční.

09.10. Minimální mzda v EU

Podívejte se na tabulku minimálních měsíčních mezd v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.071 EUR, nejnižší v Bulharsku 286 EUR, v Česku je 519 EUR. Některé další země EU: Německo 1.557 EUR, Velká Británie 1.525 EUR, Francie 1.521 EUR, Polsko 523 EUR, Slovensko 520 EUR, Maďarsko 464 EUR.

07.10. Rezervy v daňové evidenci

Pravidla pro tvorbu daňových rezerv jsou stanovena v zákoně o rezervách. Mohou je tvořit také podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci.

04.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

02.10. Zaokrouhlení u faktur

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.
Archiv novinek

Pokud si koupíte účto 2019 v listopadu nebo v prosinci, získáte upgrade na verzi účto 2020 zdarma.
pracovní doba
Pondělí – Pátek
8:00 – 16:00
objednat upgrade účto 2020

Daňový kalendář