20.07. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 44, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

18.07. Kontrolní hlášení – jak na to

Jak pracovat s údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Příklady. Kontrola DIČ. Podklady pro KH.

16.07. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

12.07. Programové prohlášení vlády k daním

Změny v daních, které jsou napsány v Návrhu programového prohlášení vlády.

11.07. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

10.07. ePodání pro zdravotní pojišťovnu

Při odeslání měsíčního přehledu (PPZ) či hromadného oznámení (HOZ) na portál ZP se může objevit hlášení „Chyba: Nadřízené připojení bylo uzavřeno: Došlo k neočekávané chybě při odeslání“ nebo „Chyba: Kořenový element chybí“. Pravděpodobnou příčinou je aktualizace Windows 10. Řešením je stažení a instalace aktualizace Účta2018.

09.07. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

04.07. Plátce daně ze závislé činnosti a GDPR

GFŘ vydalo Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR. V nařízení EU o GDPR je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce (v uvedeném případě plátce daně) vztahuje – tj. týká se povinností daných zákonem o daních z příjmů, vyplývajících ze skutečnosti, že se jedná o subjekt v postavení plátce daně ze ZČ a vedení mzdové agendy. V uvedeném případě může tedy plátce daně ze ZČ pro účely zdanění příjmů poplatníka v rozsahu, jak požaduje zákon o daních z příjmů zpracovávat osobní údaje, a to bez souhlasu subjektu údajů (tj. poplatníka). Účel zpracování osobních údajů je v uvedeném případě zřejmý – jedná se o vedení mzdové agendy a plnění zákonných povinností dané daňovému subjektu v postavení plátce daně ze závislé činnosti.

02.07. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

29.06. Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

28.06. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0.75 % na 1.00 %. Změna je účinná od 28. června 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %) .

27.06. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

25.06. Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

22.06. Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

20.06. Daně a přehledy za rok 2017

Připomeňme si články, které jsme připravili k tématu daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2017.

  1. Tipy a triky pro daňové přiznání za rok 2017
  2. Paušální výdaje pro roky 2017 a 2018
  3. Sleva na manželku/manžela
  4. Uzávěrkové operace v Účtu
  5. Cestovní náhrady v roce 2017 a 2018
  6. Přehled OSVČ pro OSSZ za rok 2017
  7. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017
  8. Odvody a zálohy
  9. Dodatečné přiznání k DPFO

19.06. EET 2019

Vláda schválila další fázi EET a s tím související změny:

Novela zákona o evidenci tržeb jako tisk 205 čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení.

18.06. Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

15.06. ePodání pro Finanční správu

Druhy daňových ePodání. Povinná elektronická forma. Postup v Účtu i na daňovém portálu. Datová schránka. Chyby a podpora.

13.06. Kontrolní hlášení – ePodání

Kontrolní hlášení lze z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup na daňovém portálu. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

12.06. TOP poplatníci daně z příjmů

MF a GFŘ již pošestnácté ocenili poplatníky, kteří odvedli na dani z příjmů právnických osob v uplynulém roce do státního rozpočtu nejvíce.
Pořadí TOP 10: 1. ŠKODA AUTO a.s., 2. Skupina ČSOB, 3. Skupina ČEZ, 4. Skupina České spořitelny, 5. Skupina Komerční banky, 6. Skupina Continental, 7. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 8. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 9. NET4GAS, s.r.o., 10. Raiffeisenbank a.s.

11.06. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

08.06. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

06.06. Životní pojištění placené zaměstnavatelem

Životní pojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

04.06. Pracovník s více příjmy

Zpracování mezd pracovníka při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele. Příklady na souběh HPP a DPP.

01.06. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

30.05. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

28.05. Dodatečné přiznání k DPH

Způsob zpracování dodatečného přiznání k DPH v programu Účto. Příklady zaúčtování dodatečných oprav – neodvedená daň na výstupu, nesprávná sazba daně na vstupu, dvakrát uplatněný odpočet.

25.05. Den daňové svobody 2018

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2018 připadá Den daňové svobody na 22. květen (loni na 29. květen). Zdroj: Liberální institut

24.05. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

22.05. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2018. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

21.05. Dodatečné přiznání k DPFO

Typy dodatečných přiznání. Termín a obsah podání. Příklad zpracování dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v programu Účto. Sankce.

18.05. ELDP za rok 2017

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2017 odevzdejte ČSSZ do 30. května 2018. Návody:
1) ELDP za rok 2017
2) ELDP – ePodání

17.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

15.05. GDPR v Účtu

Seznamte se s možnostmi programu v oblasti GDPR.

15.05. Absurdita roku 2018

Za vítěze ankety Absurdita roku 2018 bylo Hospodářskými novinami vyhlášeno zadržování nadměrných odpočtů DPH v průběhu kontroly finančního úřadu. Finanční správa zareagovala článkem Absurdita roku je opravdu absurdní.

11.05. Skupiny prací

Obecné charakteristiky skupin prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy a příklady prací ve skupinách podle oborů najdete v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

10.05. Hesla a práva

Jak zaheslovat program a nastavit uživatelská práva. Uživatel, vstupní heslo, administrátor, blokované agendy, startovací klávesy, účtovaná firma. Příklady.

09.05. Upozornění k tiskopisu přiznání k DPFO

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jimž vznikne podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2018 již v průběhu roku 2018, že mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2017 MFin 5405 vzor 24 a související přílohy, nebo zkrácený tiskopis MFin 5405/D vzor 2. Nelze podat pomocí aplikace EPO.

Odchylky oproti roku 2017: ř59 solidární zvýšení daně od 1.438.992 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte až do výše 12.200 Kč/dítě, ř72 daňové zvýhodnění na první dítě je 1.267 Kč/měs., ř75 příjem pro daňový bonus alespoň ve výši 73.200 Kč, příloha číslo 1 a číslo 2 – výdajové paušály lze uplatnit pouze ve snížených limitech.

04.05. Zasílání informace o dani z nemovitých věcí datovkou

Finanční správa zavádí od letošního roku novou službu spočívající v zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí fyzickým osobám do datové schránky fyzické osoby, případně do datové schránky podnikající fyzické osoby. Zpráva obsahuje informaci o výši daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu. Fyzické osobě s datovou schránkou již nebude zasílána složenka.

04.05. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.
Archiv novinek

pracovní doba 8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02 03 04 05 06
07