5 nejčtenějších

 1. Koronavirus a pracovně právní souvislosti  (1754)
 2. Příloha k žádosti o dávku  (1029)
 3. Prostoj v měsíční mzdě  (393)
 4. Nejčastější dotazy ke mzdám  (344)
 5. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2019  (283)

            v dubnu by vás mohlo zajímat...

07.04. Snížení úrokové sazby

Česká národní banka nadvakrát snížila repo sazbu.

Stav k     Repo sazba (%)
-----------------------------
07.02.2020     2,25
17.03.2020     1,75
27.03.2020     1,00

Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.04. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

03.04. Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, 80 % či 100 % průměrného výdělku.

02.04. Jak postupovat při proplácení 60 procentní náhrady mzdy v případě prostojů z důvodu omezení činnosti firmy.

Postup pro 60 % náhradu mzdy:

1. Ve mzdách volte Ostatní /Parametry /Parametry mezd a do parametru Jiná sazba než 100 % PPN pro náhradu Kč/h zapište 60. Pokud parametr nenaleznete, je nutné stáhnout aktuální verzi 3 z hlavního menu (mimo mezd) z volby Nápověda /účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2020.
2. V absencích použijte druh absence P60 – prostoj 60 %. Pokud druh P60 nenaleznete, volte Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí a po AltF2 si druh P60 doplňte.
3. Pro výpočet náhrady ve formuláři mzdy použijte 4. řádek v bloku náhrady, kde vyplňte text např. prostoj, zadejte ručně počet proplácených hodin a nechte dosadit pokrácenou sazbu Kč/h. Ostatní náhrady se proplácejí celým nekráceným průměrem pro náhrady.

Pokud je nutné použít odlišné sazby prostojů, využijte funkci F7 na údaji Kč/hod, která nabízí přepočet i pro ostatní sazby náhrad.

01.04. Přímá podpora pro OSVČ

Ministerstvo financí představilo program přímé podpory pro OSVČ zasaženém šířením koronaviru. Na částku 25.000 Kč (500 Kč/den od 12.3. do 30. 4. 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá Finanční správu a splní několik základních požadavků:

Návrh zákona musí projít Parlamentem ČR, předpokládá se, že příští týden. Zdroj: Tisková zpráva MF

31.03. Nejčastější dotazy k eNeschopence

ČSSZ zveřejnila Nejčastější dotazy k eNeschopence z pozice zaměstnavatelů, lékařů, zaměstnanců, OSVČ a vývojářů. Např. OSVČ nemocensky pojištěná nemusí podávat žádost o výplatu nemocenského, ale po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vyplňuje a odesílá na OSSZ tiskopis „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“. Bez doložení tohoto tiskopisu nelze vyplatit poslední dávku nemocenského.

30.03. Průvodce pro poplatníky v souvislosti s koronavirem

Finanční správa připravila Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem. Obsahuje například informace o prodloužení lhůty pro daňová přiznání, prominutí červnových záloh na daň z příjmů, prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení, pozastavení EET, možnost uplatnit daňovou ztrátu zpětně.

27.03. Úlevy pro OSVČ – zdravotní a sociální pojištění

Parlamentem ČR byly schváleny další úlevy pro OSVČ týkající se Přehledů za rok 2019 a placení záloh v roce 2020.

 1. Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2019 je možné podat bez sankcí do 3. 8. 2020.
 2. Doplatek sociálního pojištění za rok 2019 je možné uhradit do 3. 8. 2020. Doplatek zdravotního pojištění je bez penále až do do 21. 9. 2020.
 3. Zálohy za březen až srpen se nemusí platit.
 4. Při vyúčtování za rok 2020 se považují zálohy za březen až srpen za zaplacené, a to ve výši minimálních záloh (sociální: 6 x 2.544 Kč u hlavní činnosti, 6 x 1.018 Kč u vedlejší činnosti; zdravotní: 6 x 2.352 Kč).

26.03. Pozastavení EET

Evidence tržeb se pozastavuje do dne ukončení nouzového stavu (vyhlášeného dne 12. 3. 2020) a v období následujících 3 měsíců. Platí ode dne vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR.

25.03. Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

MSPV publikovalo tabulku Pracovně právní desatero boje s koronavirem, která popisuje absence a hmotné zabezpečení zaměstnanců. Je-li např. dočasně uzavřena restaurace v důsledku usnesení vlády, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (PV). Ale je-li omezena poptávka/odbyt a zároveň vydán vnitřní předpis, lze uplatnit částečnou zaměstnanost a náhradu ve výši 60 % PV. Příspěvek státu pro zaměstnavatele by měl být 80 % vyplacené mzdy (při náhradě mzdy ve výši 100 %), resp. 50 % mzdy (při náhradě ve výši 60 %). Vyplývá to z programu MPSV na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“.

24.03. OSVČ nemusí platit zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Vláda schválila úlevy pro OSVČ, které platí zálohy na zdravotní a sociální pojištění. OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání, nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto 6 měsíců, a to ve výši minimálních pojistných (6 x 2.352 + 6 x 2.544). Změnu musí schválit Parlament ČR. Zdroj: Tisková zpráva MF

23.03. ELDP za rok 2019

Do 30. května 2020 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2019. Postup v Účtu.

20.03. ZP prodloužily termín podání Přehledu OSVČ

V souladu s prodloužením termínu podání přiznání k dani z příjmů (nejpozději do 1. 7. 2020) umožňují zdravotní pojišťovny podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. 8. 2020. Zdroj: VZP

19.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2019 skončila 2. března 2020, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 20. března. Termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2019 je 1. dubna 2020. Z rozhodnutí ministryně financí z 16. 3. 2020 se pokuta za pozdě podané vyúčtování promíjí za podmínky, že k podání vyúčtování za rok 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Prominutí se netýká vyúčtování zálohové daně! Tiskopisy včetně možnosti ePodání najdete v Účtu 2020.

Postupy: Vyúčtování zálohové daně Vyúčtování srážkové daně

18.03. Životní minimum

Životní a existenční minimum se k 01. 04. 2020 mění. Srovnání se stavem do 31. 03. 2020.

17.03. Prominutí příslušenství daně

Ministryně financí dne 16. 3. 2020 rozhodla mimo jiné o prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2019 včetně prominutí úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně. Obojí za podmínky podání přiznání a úhrady nedoplatku daně nejpozději do 1. 7. 2020. Zdroj: Finanční zpravodaj 4/2020

16.03. EET – evidovaná tržba

Subjekt a předmět evidence tržeb, evidovaná tržba, tržby ve zjednodušeném režimu a zvláštním režimu, tržby vyloučené z evidence tržeb.

13.03. EET – oznámení o tržbách

Zvláštní papírový režim evidence tržeb přinese poplatníkovi povinnost podat správci daně oznámení o tržbách, a to do 20. dne následujícího měsíce. V něm uvede počet tržeb a celkovou výši tržeb. Vzor najdete zde. Zdroj: Tisková zpráva MF.

12.03. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

10.03. Koronavirus a pracovně právní souvislosti

Druhy absencí u zaměstnance, který se vrátil z oblasti zasažené koronavirem.

09.03. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

06.03. Stravenkový paušál

Ke stravenkám chce Ministerstvo financí přidat další možnost, díky které mohou zaměstnanci dostat nezdaněný příspěvek na stravování rovnou v penězích. Z průzkumu agentury Median vyplývá, že 74 % respondentů z řad zaměstnanců, kterým dnes zaměstnavatelé dávají stravenky, by do budoucna dostávalo raději příspěvek ve formě peněz. Návrh stravenkového paušálu se připravuje do daňového balíčku na rok 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

05.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1. 1. 2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2019 nejpozději do 1. 4. 2020. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

04.03. Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy.

03.03. Přeplatek na dani

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu. Více o ročním zúčtování záloh.

02.03. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců – invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

28.02. Jak k DPFO vložit e-přílohu?

Na daňovém portálu máte načteno přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 (z Účta jako DPFDP5.XML). Potřebujete do něj vložit přílohu o zaplacených částkách na životní pojištění, která je pod názvem ZIVPOJ.PDF uložena v C:\USERS\DOKUMENTY. Na daňovém portále klikněte na /Úprava ve formuláři /Přílohy DAP a v řádku „Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění“ zvolte E-příloha, Procházet (Vybrat soubor), nalistujte soubor ZIVPOJ.PDF, Otevřít, Uložit změny. Přípustné formáty příloh jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, TXT/CSV, RTF, ZIP, P7S. Součet velikostí e-příloh může být maximálně 4 MB.

27.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, epodání.

26.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2019

Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

25.02. Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze číslo 1 nařízení vlády číslo 278/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů.

24.02. EET – povinnosti poplatníka

Žádost o autentizační údaje, první přihlášení na daňový portál, žádost o certifikát. Způsoby evidence tržeb, údaje na účtence, informační povinnost.

21.02. EET – průvodce pro podnikatele

Ministerstvo financí vydalo obrázkovou brožuru Elektronická evidence tržeb – průvodce pro podnikatele s kapitolami Proč evidence tržeb?, Časté mýty o EET, Kdo eviduje?, Jaké platby je třeba evidovat?, Jak se na EET připravit?, Režimy evidence tržeb, Údaje na účtence, Tržby nepodléhající evidenci, Co když něco selže?, Kdo mi poradí.

20.02. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

19.02. Životní a existenční minimum

Vláda schválila s účinností od 1. 4. 2020 zvýšení:
- životního minima jednotlivce z 3.410 Kč na 3.860 Kč
- existenčního minima z 2.200 Kč na 2.490 Kč
Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.

18.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

17.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

14.02. Rozhodné částky 2018 až 2020

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok:
- 2018 71.950 Kč,
- 2019 78.476 Kč,
- 2020 83.603 Kč.
Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

13.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

12.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019. Aktualizace je ke dni 7. 1. 2020.

Zkrácená ukázka ze sekce Daňová evidence: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

11.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

 
Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn   Uplat Od-Do ZTP
-------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 TU Liberec  N     N
    

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP.

10.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

07.02. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 2.00 % na 2.25 %. Změna je účinná od 7. února 2020. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 1. jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 2. který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 3. který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.

05.02. Daňové dopady vystoupení Velké Británie z EU

Finanční správa informuje, že i po vystoupení Velké Británie z EU budou obchodní i další vztahy fungovat po přechodné období (do 31. 12. 2020) podle stávajících předpisů. Z pohledu DPH nedochází k žádným změnám. Např. pro případy vrácení daně podle § 82 ZDPH, intrakomunitárního dodání/pořízení zboží, režimu jednotného správního místa (MOSS), ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (§ 8 zasílání zboží, § 90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím atd.) platí pro Velkou Británii i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy EU.

04.02. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Pátek
8:00 – 16:00
objednat upgrade účto 2020

Daňový kalendář